Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Velká válka a „český příběh“

Aktuální číslo

Česká normalizace v televizi

Česká normalizace v televizi

Václav Šmidrkal

Paulina Bren

Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968

Přeložila Petruška Šustrová, Academia, Praha 2013, 460 s., 450 Kč, ISBN 978-80-200-2322-3

Kniha americké historičky Pauliny Brenové je novátorsky pojatou interpretací české normalizační kultury. Jako hlavní pramen autorka využívá dobové televizní seriály „ze soudobého života“, podle nichž rekonstruuje normativní „scénář“ normalizačního pořádku. V knize se přitom proplétají tři hlavní narativní linie: politické dějiny nástupu normalizace vztažené na vývoj Československé televize, epizody ze života a díla scenáristy Jaroslava Dietla a obraz české společnosti prezentovaný v televizních seriálech. Na těchto třech vzájemně se prostupujících rovinách Brenová dokládá jádro své argumentace odmítající někdejší Havlovo paradigma „života v pravdě“ a jeho předpokládaného opaku – života ve lži. Namísto toho nejen na Dietlově osudu poukazuje na spjatost zdánlivě oddělených příběhů disentu, kolaborace a nečistých praktik.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz