Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Fotbal před sto lety: Sport, umění, politika

Aktuální číslo

Život na příděl

Život na příděl

Jiří Hutečka

Dějiny dělnické třídy představují svého druhu terminus technicus, vyvolávající v nemalé části komunity českých historiků reminiscence na doby, kdy bylo studium tohoto specifického fenoménu do značné míry ztotožněno s moderními dějinami vůbec. Rudolf Kučera se ve své studii rozhodl popasovat s tímto neblahým dědictvím, které po roce 1990 odsunulo dělníky prakticky zcela mimo rámec rozvíjejících se sociálních dějin, a zároveň navázal na širší proud v české historiografii, který se v posledních letech projevuje návratem k jisté „normalitě“ ve vnímání dělnictva.

...

Rudolf Kučera, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013, 210 s., 229 Kč, ISBN 978-80-7422-232-0

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz