Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Fotbal před sto lety: Sport, umění, politika

Aktuální číslo

Západní Čechy v husitských válkách

Západní Čechy v husitských válkách

Robert Šimůnek

Psát přehledné práce zaměřené na určitý region je svým způsobem úkol nesnadný a nevděčný – především z hlediska volby poměru mezi „obecným“ a „regionálně specifickým“. Jinak řečeno, nezbytné je propojení širšího rámce a lokálního vývoje událostí tak, aby nevznikla dvojí linie, ale jedno se s druhým harmonicky prolínalo. V tomto smyslu lze recenzovanou práci označit za dílo zdařilé. Určena je širšímu publiku, čemuž jsou poplatné na jedné straně pasáže o záležitostech z hlediska odborné veřejnosti notoricky známých a na straně druhé silně redukovaný poznámkový aparát, ubírající se spíše po linii vysvětlivek než standardního doprovodu vědeckých publikací. Nechybí však relativně obšírný soupis pramenů a literatury.

...

Vladimír Bystrický, Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2013, 396 s., 560 Kč, ISBN 978-80-86829-86-9

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz