Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Fotbal před sto lety: Sport, umění, politika

Aktuální číslo

Věda a politika

Věda a politika

Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880–2010)
Zuzana Lizcová

Jakou roli hraje kultura v mezinárodní politice? Tato otázka stála dlouhou dobu na okraji vědeckého a veřejného zájmu. Mnozí politici i badatelé měli tendenci tuto oblast podceňovat a považovat ji ve srovnání s ekonomickými či vojenskými hledisky za podružnou. V posledních letech však podstatná část politické elity i odborné veřejnosti dospěla k přesvědčení, že kulturní aspekty naopak hrají ve vztazích mezi národy velmi důležitou úlohu. Do tohoto kontextu lze zařadit i recenzovanou publikaci Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880–2010).

...

Jiří Pešek – Lucie Filipová a kol., Karolinum, Praha 2013, 390 s., 380 Kč, ISBN 978-80-246-2175-3

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz