Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Fotbal před sto lety: Sport, umění, politika

Aktuální číslo

S Jeho Veličenstvem na tabatěrce i v srdci

S Jeho Veličenstvem na tabatěrce i v srdci

Marie Macková

Jiří Rak

Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804–1918

Havran, Praha 2013, 424 s., 498 Kč, ISBN 978-80-87341-15-5

Nejnovější kniha Jiřího Raka se objevila v samém závěru roku 2013 jako opravdu neobvyklé vánoční překvapení, ve kterém je na více než čtyř stech stranách vykreslen specifický obraz 19. století. Takového, jaké zanechalo své stopy v nás všech, ať už chceme nebo ne. A zároveň takového, jaké si nepřipouštíme, nebo jaké dokonce vědomě nechceme znát. Jiří Rak zkoumal a odvážně vypsal dějiny české loajality vůči rakouskému císařství obecně a jeho vladařům zvlášť, jak se projevovala v českém veřejném prostoru v době vlády čtyř rakouských císařů. Nahlížena je optikou jubilejních a oslavných tisků, k jejichž sepsání ani publikování nikdo nikoho nenutil, optikou českých novin a časopisů, které sice byly více či méně sledovány státní cenzurou, přesto však pilně čteny, optikou úředních spisů, zachycujících panovnické návštěvy a slavnosti s nimi spojené, a do jisté míry i optikou osobních vzpomínek aktérů či pozorovatelů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz