Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Fotbal před sto lety: Sport, umění, politika

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Vivat musica!

jom

Do 2. 11. 2014, výstava

Veletržní palác, Národní galerie v Praze, www.ngprague.cz

Ve Veletržním paláci právě probíhá unikátní výstava zaměřená na vztah hudby a výtvarného umění v průběhu více než pěti staletí – od děl s mytologickými či profánními tématy v renesanci a baroku přes portréty význačných hudebníků a skladatelů až po práce integrující hudební principy do vlastní struktury výtvarného díla ve 20. století.

...

‣Více

Dějiny venkova v 18. až 20. století

jom

13.–14. června 2014, konference

Muzeum východních Čech, Hradec Králové, www.muzeumhk.cz

V Hradci Králové (budova Muzea východních Čech) se v červnu uskuteční mezinárodní vědecká konference Dějiny venkova v českých zemích 18.–20. století: Historiografie, metody, problémy. Setkání pořádá Muzeum východních Čech ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Národním muzeem, Moravským zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

...

‣Více

AFO 2014

Vyhlášení Ceny ĎaSu
Ivan Klimeš

Letošní 49. ročník mezinárodního festivalu populárně­‑vědeckých filmů Academia Film Olomouc, při jehož příležitosti je od roku 2006 udělována Cena časopisu Dějiny a současnost, přilákal zhruba o tisícovku návštěvníků více nežli loňského roku. Téměř čtyři a půl tisíce akreditovaných diváků, sály nabité od rána do noci mladými lidmi a živé diskuse samozřejmě těší organizátory (tím hlavním je Filozofická fakulta Univerzity Palackého), ale zejména nepřestávají fascinovat zahraniční hosty, kteří tomuto neobvyklému ...

‣Více

Textil v muzeu

jom

10.–11. června 2014, konference

Technické muzeum v Brně, www.technicalmuseum.cz

Technické muzeum v Brně pořádá pod záštitou Komise konzervátorů a restaurátorů AMG a Etnografické komise AMG desátý ročník mezinárodní konference Textil v muzeu. Stejnokroje, vlajky a prapory. S ohledem na letošní stoleté výročí vypuknutí první světové války budou hlavním motivem akce vojenské, profesní i záj­mové stejnokroje, vlajky a prapory.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz