Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Země nikoho?

Aktuální číslo

Krajiny paměti

Krajiny paměti

Alois Nebel a aura Sudet
Ines Koeltzsch, Renata Makarska

O individuálním, rozporuplném stejně jako bolestivém procesu vzpomínání, zapomínání a vytlačování minulosti pojednává komiks „Alois Nebel“.

Výpravčího Aloise Nebela v průběhu jeho služby na malém moravskoslezském pohraničním nádraží Bílý Potok (Weissbach, Biały Potok) stíhají záblesky vzpomínek. Nebelovi jdou hlavou výjevy z doby předválečné, válečné i bezprostředně poválečné. „Velké“ dějiny – konec první republiky, nacionálněsocialistická nadvláda, odsun německy hovořících obyvatel z jejich domova v Jeseníkách (Altvatergebirge) a obsazení Sověty – tvoří rámec jeho vlastní česko-německé rodinné historie, která se odehrává v česko-polském pohraničí, přesněji ve východní části Sudet. Její torzovitou rekapitulaci můžeme sledovat v komiksu (2003−2006) i v jeho filmové verzi (2011).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz