Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Země nikoho?

Aktuální číslo

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského

Štěpán Vácha

U příležitosti osmistého výročí příchodu benediktinů na Broumovsko vydali jejich břevnovští spolubratři v rámci své ediční řady Pie­tas Benedictina, zaměřené na prameny k dějinám západního mnišství, v pořadí dvacátý svazek, věnovaný vlastním klášterním dějinám. Předmětem komentované edice, kterou za spoluúčasti dalších odborníků připravil Ondřej Koupil, se stala práce domácího historiografa a profesora na broumovském gymnáziu Jeronýma Růžičky ­(1794–1884) Chronicon breve Břevnoviense et Braunense (1845). Ta v českém překladu metropolitního kanovníka Václava Michala Pešiny z Čechorodu, jak dovozuje Koupil, vycházela na pokračování v Časopisu pro katolické duchovenstvo ve čtyřicátých letech 19. století.

...

Jeroným Růžička, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, Praha 2013, 184 s., 300 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz