Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Renata Landgráfová – Hana Navrátilová (eds.): Srdečné pozdravy ze země na Nilu

Korespondence starých Egypťanů
Břetislav Vachala

Editorky R. Landgráfová a H. Navrátilová stály v čele sedmičlenného kolektivu egyptologů, koptologa a religionisty, kteří se ujali záslužného úkolu připravit první český výbor z korespondence starých Egypťanů. Svým pojetím a rozsahem jejich zpracování staroegyptských dopisů překonává několik existujících zahraničních publikací s touto tematikou.

...

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2011, 387 s., 370 Kč

‣Více

Dagmar Blümlová – Josef Blüml (eds.): Jan Peisker – O sobě a o našich předcích

Hana Kábová

Při příležitosti 160. výročí narození historika Jana Peiskera (1851 v lesovně Na poušti u Opařan – 1933 v Praze) vyšla edice dvou jeho textů. Prvním je autobiografický zápis, zaznamenaný v pamětní knize nakladatele Aloise Dyka v roce 1928 (vyšel 1943), druhým přednáška Kdo byli naši předkové, co jsme po nich v sobě zdědili, přinášející v hutné zkratce závěry Peiskerova bádání o nejstarších hospodářských a sociálních dějinách Slovanů (vyšla 1921). Historikův životaběh ...

‣Více

Jaroslav Dvořák: Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866

Josef Šrámek

Prusko-rakouská válka z roku 1866 byla posledním velkým vojenským konfliktem na českém území, klíčová bitva u Hradce Králová má status druhé největší bitvy 19. století. Význam celého konfliktu, jak pro následný vývoj rakouského soustátí, tak evropských dějin jako celku, jistě netřeba opakovat. S tím ale paradoxně koliduje spíše rezervovaný zájem, který české dějepisectví událostem horkého léta 1866 v minulých desetiletích věnovalo. Vedle dnes již antikvované popularizační knihy Otto Urbana existuje ...

‣Více

Tereza Siglová: Soudové zisku nenesou

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století
David Novotný

Otázce konfliktů v raně novověké společnosti a jejich úloze katalyzátorů společenského či ekonomického vývoje byla a je věnována oprávněná pozornost domácí i zahraniční historio­grafie. Zevrubný pramenný výzkum sporů a způsobů jejich řešení ve vymezeném prostoru však stále může přinést významné informace podstatně doplňující současný stav poznání. Tereza Siglová si vytkla za cíl analyzovat mechanismy vzniku a řešení konfliktů na území pardubického panství v 16. a 17. století. Poměrně rozsáhlé ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz