Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Antické kořeny Evropy

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Wojciech Iwańczak: Lidé meče, modlitby a práce

Tři stavy v českém středověkém myšlení
Petr Čornej

Po více než dvaceti letech od prvního, graficky nepříliš zdařilého polského vydání se českým čtenářům dostává do rukou kniha předního medievisty, bohemisty a znalce středověké mentality. Dlouhý čas, který uplynul od zrodu díla, umožňuje pohlédnout na Iwańczakův text s náležitým odstupem a zároveň jej vsadit do souřadnic evropské historiografie. Volbou tématu i způsobem jeho uchopení se autor programově hlásí k francouzské humanistice a nezastírá, že jej inspirovali především kulturní antropolog ...

‣Více

Ctibor Bezděk: Jak rád jsem žil

Paměti MUDr. Ctibora Bezděka
Ivan Malý

Před deseti lety přinesla oprava střechy jednoho domu v Senohrabech nečekaný výsledek – paměti lékaře Ctibora Bezděka (1872–1956), bývalého pána domu, různě poschovávané na průklepovém nebo makulaturním papíře. Originál pamětí, který se ztratil v mašinérii StB padesátých let, byl šťastně objeven alespoň v neúplné kopii.

...

Academia, Praha 2011, 885 s., 690 Kč

‣Více

Martin Klapetek: Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností
Luboš Kropáček

Monografie se zakládá na doktorské dizertaci, kterou autor obhájil na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2010. Při všech aktualizacích a úpravách pro širší čtenářské využití si uchovává akribii vědecké práce, včetně rozsáhlého poznámkového aparátu a téměř úplné relevantní bibliografie k tématu, k němuž se dnes soustřeďuje velký, různě orientovaný zájem médií i odborníků sociologů, historiků, religionistů, právníků a politologů a také části aktivních politiků. Všem může recenzovaná kniha dobře ...

‣Více

Konrad Paul Liessmann: Universum věcí

K estetice každodennosti
Doubravka Olšáková

Konrad Paul Liessmann se stal i přes kvalitu svých dřívějších spisů známým teprve díky své knize Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění vydané v roce 2006, v českém překladu pak roku 2008. Kniha ostatně vyšla letos v dotisku v Academii znovu: téma úpadku vzdělanosti ve jménu jeho masovosti tedy rezonuje i čtyři roky po prvním českém vydání. Další překlad, který Academia přichystala ve stejné, leč graficky pozmněné edici 21. století, se ...

‣Více

Michel Pastoureau: Medvěd

Dějiny padlého krále
Václav Pražák

Kniha nese atraktivní a mnohoslibný název, který rozhodně zaujme každého, kdo se poprvé setká se jménem francouzského historika Michela Pastoureaua. Zvolené téma rozhodně nepatří ani v širším ohledu k okruhům, jimž se historická věda běžně věnuje. O to více pozornosti si proto tato práce zaslouží. Autor se rozhodl představit vývoj, jímž procházel obraz medvěda v evropských dějinách od pravěku až do moderní doby. Hlavní důraz přitom položil na období středověku ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz