Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Antické kořeny Evropy

Aktuální číslo

Římské silnice

Římské silnice

aneb Jak ovládat světovou říši
Václav Marek

Stačí zmínit římské silnice a každému se automaticky vybaví rčení „všechny cesty vedou do Říma“ (i když historicky vzato by platilo spíše, že všechny silnice vedou z Říma), někomu možná i rčení méně známé „cesty byly vždycky, silnice ale až od Římanů“.

Obě rčení jsou samozřejmě nadnesená, a už vůbec nejsou antická. Silnice existovaly už ve staré Mezopotámii, měly je (a kvalitní) i Řekové a Římané sami mohli v Itálii navázat na silnice Etrusků. A přece je na obou rčeních mnoho pravdy. Římané byli první, kteří s velkou politickou zkušeností pochopili princip silniční komunikace jako důležitý prostředek rozšiřování a upevňování politické moci a s praktickou cílevědomostí vytvořili první centralizovanou komunikační síť.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz