Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Antické kořeny Evropy

Aktuální číslo

Půlstoletí FRELIMO

Půlstoletí FRELIMO

Lekce o Africe závislé i svébytné
Jan Klíma

Do historie Mosambické osvobozenecké fronty (FRELIMO) se promítají naděje i zklamání Afriky. Vývoj této organizace nabízí poučení o realitě černého kontinentu.

Mosambik, desetkrát větší než Česká republika, byl po Angole druhou největší, zato nejlidnatější portugalskou kolonií. Od časů „závodu o Afriku“ na konci 19. století poskytoval rozporuplný obraz: bojechtiví náčelníci tu vzdorovali Portugalcům, ale zdejší ukáznění černošští bojovníci hájili portugalské impérium třeba až v čínském Macau. Portugalštinu tu málokdo znal, ale právě jen evropská moc spojovala do jednoho celku složitou směs etnik. V moderních městech prosperovala zámožná bělošská menšina, ale černošské vesnice často neznaly civilizaci. Zemědělství zásobovalo světový trh, ale správa násilím nutila Afričany do nucených a „nápravných prací“, které domorodce nejen neobohatily, nýbrž jim přinesly jen zanedbávání vlastních políček, hlad a odtržení od rodiny.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz