Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Antické kořeny Evropy

Aktuální číslo

Hadrián – císař na cestách

Hadrián – císař na cestách

Schopný panovník, voják i básník
Magdalena Moravová

Většina římských císařů doby vrcholného principátu často cestovala a jejich cesty, které souvisely buď se správou říše, nebo vojenskými taženími, je dovedly i do těch nejodlehlejších koutů římského impéria.

Přesto se žádný z nich včetně Trajána, za jehož vlády dosáhla římská říše největšího územního rozsahu, nemůže srovnávat s císařem Hadriánem. Kdybychom se dnes vydali po stopách jeho putování, na nichž strávil více než polovinu své vlády, museli bychom projít území dnešního Španělska, Francii, Německo, Británii, Řecko, Turecko, Srbsko, Chorvatsko, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Egypt, Tunisko, Libyi, Izrael, Libanon či Sýrii.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz