Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Petr Charvát: Václav, kníže Čechů

Petr Charvát: Václav, kníže Čechů

Josef Šrámek

Osobnosti a odkazu svatého knížete Václava české dějepisectví vždy věnovalo velkou pozornost. Především v souvislosti se svatováclavským miléniem roku 1929 byla problematika reflektována měrou nebývalou. Během věků se tak ze sv. Václava krom historické osobnosti stalo také zásadní politikum. Připomínat souvislost václavské tradice a českých „osudových osmiček“ jistě není nutné. O Václavově prvním i druhém životě tak byly popsány stohy papíru, přesto svátek sv. Václava/Den české státnosti dnes většina obyvatel příjímá spíše rozpačitě. Jaká je tedy dnešní role věčného knížete Václava? Podobnou otázku si klade v úvodu své nové knihy také archeolog a historik Petr Charvát. Knihu autor rozvrhl do čtyř tematických celků (prostředí, osobnost, cíle, prostředky), v nichž usiluje o uchopení složitého tématu. Petr Charvát se nejprve věnuje možnostem a limitům raně středověké ekonomiky, zamýšlí se nad původem a zdroji české státnosti, jež je s Václavovou dobou tradičně spojována, letmo se dotýká sociální struktury raně přemyslovských Čech a jejich elit s obzvláštním důrazem na přemyslovské družiny, skicuje přemyslovskou zahraniční politiku i podobu duchovního života české společnosti přelomu 9. a 10. století.

...

Vyšehrad, Praha 2011, 196 s., 248 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz