Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bude válka?

Aktuální číslo

Jan Mervart: Naděje a iluze

Jan Mervart: Naděje a iluze

Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let
Radoslav Passia

V podtitulu knihy Naděje a iluze se sice hovoří o spisovatelích, nicméně nejde v tomto případě o literaturu jako uměleckou disciplínu. Předmětem autorova zájmu jsou společenské a politické postoje spisovatelů v šedesátých letech 20. století. Jan Mervart sleduje postupnou, i když rozličnými trhlinami a peripetiemi přerušovanou proměnu spisovatelského svazu (SČSS) z „převodové páky“ režimu na jednu z hlavních sil podporující společenské reformy Pražského jara. Předmětem jeho pozornosti jsou nejdůležitější dobové události, aféry a „situace“ v oblasti literárního a kulturního života, které spoluformovaly společenské dění v Československu od roku 1963 do roku 1968. Jednoduše řečeno, autora knihy zajímá jaký vztah měli spisovatelé k moci, jak fungovaly mocenské vztahy uvnitř spisovatelské organizace a jak vypadal vztah mezi spisovatelskou organizací a komunistickou stranou, respektive jejími jednotlivými strukturami v čele s ÚV KSČ.

...

Host, Brno 2011, 376 s., 299 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz