Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

"Jejich život je zcela bezúčelný"

Výstava o usmrcování dětí v třetí říši
Martin Klement

Obezúčelnosti života mentálně a fyzicky postižených lidí uvažoval již v době výmarské republiky právník Karl Binding s psychiatrem Alfredem Hochem a úryvky z jejich díla z roku 1920 uvádějí výstavu o dětských lékařích a jejich zločinech na dětech v době nacistické éry. Od 18. ledna do 20. května ji pořádá Německá společnost pro dětskou medicínu (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin) v prostorách berlínského dokumentačního centra Topografie teroru (Topographie des ...

‣Více

Bezprostřední zachycení inspirace

Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II.
Eva Žižková

V roce čtyřstého výročí úmrtí císaře Rudolfa II. a rok po skončení úspěšné výstavy Roelandt Savery. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. ve Schwarzenberském paláci, připomíná Národní galerie v Praze menší výstavou v Grafickém kabinetu stejného paláce druhého významného krajináře Rudolfovy doby, původem také z Nizozemí – Pietera Stevense (kolem 1567–po 1624). Stevens přišel do Prahy před rokem 1594, kdy byl jmenován dvorním malířem a působil zde celých třicet let ...

‣Více

Obnova Jordánu aneb bomba v rybníce

Jan Děkanovský

Naše nejstarší přehradní nádrž – táborský Jordán – prodělává v současné době jednu z nejrozsáhlejších proměn od svého založení v roce 1492. V příštích čtyřech letech by se mělo poprvé od roku 1830 uskutečnit jeho vypuštění, provizorní přehražení a následné vybagrování bahna a usazenin. Již výběr firmy, která má projekt uskutečnit, provázely problémy v našich krajích typické. Nakonec celou věc převzalo nové zastupitelstvo a na základě smluv, které samo neuzavřelo, zahájilo vypouštění ...

‣Více

Krátce

  • Pod vedením kurátora Petra Nedomy otevře pražská Galerie Rudolfinum na konci března jedinečnou výstavu fotografií Bernda a Hilly Becherových nazvanou stručně Doly. Hutě. Výstava představí soubor asi sta černobílých fotografií průmyslových krajin. Systematické dokumentaci průmyslových krajin se tito významní představitelé světové fotografie věnovali více jak čtyřicet let. Frontálně zachycené průmyslové budovy povýšili na autonomní estetické objekty, připomínající průčelí středověkých katedrál. Bernd (1931–2007) a Hilla (1934) Becherovi jsou považováni za ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Osmdesáté narozeniny filmového režiséra oslavil článkem Neodolatelné kouzlo Miloše Formana v týdeníku Respekt (7/2012) Jan Gregor. V textu rekapituluje Formanův život především od časů československé nové vlny v druhé polovině šedesátých let do oskarového triumfu filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Autor zdůrazňuje zejména Formanovu schopnost kompromisu danou životní zkušeností sirotka a současně jeho touhu po úspěchu a vyniknutí. Text i Formanovo jubileum skvělým způsobem doplňuje kresba Pavla Reisenauera na ...

‣Více

"Tam, kam dáváme mouku, nepatří saze"

Sborník k jubileu Karla Havlíčka Borovského
Eduard Burget

Na konci října 2011 připomnělo město Havlíčkův Brod hned trojí výročí spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského. Shodou okolností uplynulo v loňském roce 190 let od jeho narození, 155 let od úmrtí a 160 let od deportace do Brixenu. Tedy důvodů k připomenutí hned několik. Pětidenní program, v němž nechybělo ani několikeré kladení věnců, diskuze a scénické čtení, byl zakončen prezentací nového sborníku o Karlu Havlíčkovi, jejž edičně připravili Aleš ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz