Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

"Tam, kam dáváme mouku, nepatří saze"

"Tam, kam dáváme mouku, nepatří saze"

Sborník k jubileu Karla Havlíčka Borovského
Eduard Burget

Na konci října 2011 připomnělo město Havlíčkův Brod hned trojí výročí spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského. Shodou okolností uplynulo v loňském roce 190 let od jeho narození, 155 let od úmrtí a 160 let od deportace do Brixenu. Tedy důvodů k připomenutí hned několik. Pětidenní program, v němž nechybělo ani několikeré kladení věnců, diskuze a scénické čtení, byl zakončen prezentací nového sborníku o Karlu Havlíčkovi, jejž edičně připravili Aleš Říman a Hynek Bouchal a vydalo havlíčkobrodské nakladatelství Petrkov.

...

Hynek Bouchal – Aleš Říman (eds.), Karel Havlíček Borovský (1821–1856), Petr Novotný – nakladatelství Petrkov, Havlíčkův Brod 2011, 255 s., 249 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz