Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

Z Malé Strany na Grossglockner

Z Malé Strany na Grossglockner

Zakladatel alspké turistiky v Čechách Johann Stüdl
Martin Pelc

Kolem poloviny 19. století vznikly první spolky organizující stále populárnější alpskou turistiku. Díky osobě Johanna Stüdla stanula v čele hnutí i Alpám poměrně vzdálená Praha.

Na smíchovském Festivalu alpinismu v listopadu 2008 měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu Praha, Stüdl a sekce Praha DAV. Na Mezinárodním fi lmovém festivalu Tourfi lm konaném v říjnu 2011 v Karlových Varech získal jedno z ocenění dokumentární fi lm Johann Stüdl – vizionář a objevitel Alp. Zdá se, že čeští alpinisté po letech našli cestu ke svému „otci-zakladateli“, dlouho blokovanou předsudky nacionalismu. Byl to skutečně pražský Němec Johann Stüdl, kdo v roce 1870 organizoval ustavení prvního moderního turistického sdružení u nás, sekce Praha Německého alpského spolku. Jak se ale právě majitel vyhlášeného lahůdkářství v podloubí Malostranského náměstí stal zakladatelem organizované turistiky v Čechách?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz