Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rudolf II.

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Václav Bůžek a kol.: Světy posledních Rožmberků

Josef Válka

Oproti knize Rožmberkové pod redakcí Jaroslava Pánka, o které jsme referovali v minulém čísle DaS, má tato kniha stejný počet stran poněkud menšího formátu, obdobnou obrazovou dokumentaci a stejně vysokou grafickou úroveň. Je dílem menšího počtu autorů, většinou žáků a spolupracovníků Václava Bůžka z Jihočeské univerzity. Chronologicky se omezuje na dobu posledních a nejznámějších členů rodu: Viléma a Petra Voka, tedy na druhou polovinu 16. a počátek 17. století. Historickou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz