Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Knihy pod dohledem

Pavel Janáček, Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení. 1938–1951, Host, Brno 2004, 412 s., 289 Kč Rozsáhlá literárněvědná práce sleduje jednu nezanedbatelnou linii české literární kultury. Jako umělecky bezcenný, nehodnotný text byl pojem literární brak definován poprvé ve Slovníku spisovného jazyka českého z roku 1960. Autor mapuje vznik a vývoj rodokapsů, detektivek v sešitovém vydání, zrození budovatelského románu, sešitových westernů atd. Hlavní pozornost je upřena na období let 1938 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz