Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Knihy pod dohledem

Pavel Janáček, Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení. 1938–1951, Host, Brno 2004, 412 s., 289 Kč Rozsáhlá literárněvědná práce sleduje jednu nezanedbatelnou linii české literární kultury. Jako umělecky bezcenný, nehodnotný text byl pojem literární brak definován poprvé ve Slovníku spisovného jazyka českého z roku 1960. Autor mapuje vznik a vývoj rodokapsů, detektivek v sešitovém vydání, zrození budovatelského románu, sešitových westernů atd. Hlavní pozornost je upřena na období let 1938 až 1951. Součástí publikace jsou i příklady vládních nařízení, která potlačují tuto literaturu a směřují ke kontrole a plánování vydavatelské činnosti.

Iveta Cermanová – Jindřich Marek, Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844), Národní knihovna České republiky, Praha 2007, 190 s., 110 Kč Kniha je podrobnou biografií dosud nepříliš známého úředníka a učence Karla Fischera (1757–1844), jenž více než půl století pracoval v pražské c. k. Universitní knihovně a zastával post hebrejského cenzora pro celé Čechy. Systematický průzkum archivního materiálu, který autoři knihy podnikli, přinesl objevení nečekaného množství významných a většinou dosud neznámých pramenů včetně osobní korespondence.

Dušan Tomášek, Pozor, cenzurováno! aneb Ze života soudružky cenzury. Praha, Vydavatelství a nakladatelství Ministerstva vnitra České republiky, Praha 1994, 157 s. Novinář, reportér a autor literatury faktu Dušan Tomášek se ve své knize pokusil shrnout dějiny československé cenzury. Využil k tomu dokumentů, většinou uložených v archivu federálního ministerstva vnitra a v archivu předsednictva federální vlády, ale i vzpomínek pamětníků. V jednotlivých kapitolách se tak zabývá např. zavedením cenzury po únorovém převratu, divadelní cenzurou a cenzurou v hlavních médiích.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz