Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: DNA a historie

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Časopis o dějinách trestání

Jakub Rákosník

V době, kdy vzniká množství nových oborových časopisů, jen aby svým zařazením do databáze recenzovaných neimpaktovaných periodik umožnily badatelům naplnění značně diskutabilních kritérií hodnocení, jak byla před nedávnem nastavena v rámci státní politiky řízení vědy, jistě upoutá pozornost snaha, jež takovýto prvoplánový záměr nemá. Historická penologie, tedy časopis věnovaný dějinám trestání, je založen primárně na intencích poznávacích a z hlediska dnes oceňovaných databází si stěží může nárokovat výrazné příděly bodů ...

‣Více

K historii viničního sloupu v Praze

Václav Rybařík

Křižovnické náměstí na staroměstském konci Karlova mostu bylo letošního 2. března svědkem neobvyklé události. Po skončení slavnostní mše pro sv. Anežku Českou v sousedním kostele sv. Františka pražský arcibiskup Dominik Duka odhalil a posvětil pamětní desku sloupu sv. Václava. Ta byla téhož dne dopoledne zasazena do žulové dlažby před Staroměstskou mosteckou věží. Deska o průměru padesáti centimetrů má po obvodu bronzový nápis SLOUP SV. VÁCLAVA – COLUMNA STI. WENCESLAI a uprostřed ...

‣Více

Příliš bezbolestná tragédie

Historický velkofilm Lidice
Jan Děkanovský

Příběh Lidic představuje v kolektivní paměti konstrukt natolik zatížený jednostrannou interpretací a znásilněný komunistickou ideologií, že pokus převést jej na filmové plátno je nepochybně záslužný a současně velmi odvážný čin. Zároveň je to ale čin nadmíru obtížný. Nelze totiž pominout skutečnost, že tvůrci jsou nuceni pohybovat se mezi dvěma pravděpodobně neslučitelnými nároky: část veřejnosti bude očekávat důstojný filmový pomník v duchu ustáleného povědomí o lidické tragédii, druhá část jeho destrukci ...

‣Více

Krátce

  • Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve dnech 25. a 26. srpna 2011 kurz pro učitele dějepisu Soudobé dějiny: co, proč a jak učit? Letní škola pro učitele dějepisu. Intenzivní dvoudenní kurz se zaměří na inspirace západoevrospké (především německé) didaktiky dějepisu a pokusí se o modelovou aplikaci inspirativních metodických postupů na problematiku českých soudobývh dějin. Historici, metodici a učitelé dějepisu se pokusí komplexně zodpovědět otázky: co, proč a jak učit ...

‣Více

Bilance jezuitologického bádání

Sborník Bohemia a Jesuitica 1556–2006
Zdeněk Hojda

Dvousvazkový paperback se sochou sv. Ignáce z Loyoly na obálce může leckoho odradit svým objemem. To by ale byla škoda, protože ač se jedná o „pouhý“ konferenční sborník, je edičním počinem v mnoha ohledech výjimečným. O sebevědomí nového řeholního společenství, které zahájilo svou činnost na horké půdě „kacířských“ Čech 21. dubna 1556, svědčí právě onen motiv z obálky knihy: zakladatel jezuitského řádu je tu obklopen mandorlou, jinak v křesťanské ikonografii ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz