Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na bitevním poli

Aktuální číslo

knihy (recenze)

P.R.D.: Velká kniha o prdu

Základy flatulogie pro každého
Vít Vlnas

Flatulologie – nauka o prdu a prdění, jedna z objektivně nejexaktnějších kulturně antropologických disciplín, se obdobně jako řada jiných specifičtějších sociálních věd v podmínkách české kotliny doposud nevymanila ze svírajícího metodologického krunýře neopozitivistického paradigmatu. Tato situace, pochopitelná v podmínkách totalitních režimů (srov. s. 78 recenzované publikace: Stalinovy a Hitlerovy problémy s větry) je v období po antropologickém obratu již zjevným anachronismem (srov. podkapitolu Prd, makrokosmos a mikrokosmos, s. 30–32 tamtéž ...

‣Více

Jan ČEP – Vladimír PEŠKA: Milý Vladimíre... Milý Maestro...

Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951–1966)
Doubravka Olšáková

Zatímco životní pouť Jana Čepa je relativně dobře zmapována, životní osudy Vladimíra Pešky jsou známy jen velmi úzkému okruhu badatelů či jeho bývalých spolupracovníků. Vladimír Peška byl v roce 1948 na rozdíl od Jana Čepa teprve na počátku své intelektuální dráhy, přesto se však již zapsal do českých dějin, když v únoru 1948 vedl společně s Karlem Sichrovským studentskou delegaci na Hrad za prezidentem Benešem. Oba museli později uprchnout a ...

‣Více

Milada POLIŠENSKÁ: Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten

Jan Bečka

Obsáhlá studie Milady Polišenské si klade za cíl představit české veřejnosti Josefa Jostena (1913–1985), jednoho z nejvytrvalejších a nejaktivnějších členů exilového protikomunistického odboje ve Velké Británii. Josten opustil po vypuknutí druhé světové války protektorát, v březnu 1940 vstoupil ve Francii do československé armády a během válečných let působil zejména jako novinář a zpravodaj. Do Prahy se vrátil až v roce 1947 spolu se svou britskou manželkou Patricií a krátce ...

‣Více

Guillebert de LANNOY: Cesty a poselstva

Josef Förster

Kniha Cesty a poselstva Guilleberta de Lannoy (1386–1462) každého čtenáře zaujme a potěší již na první pohled. Je bohatě a okázale vypravena – honosí se krásnou barevnou přílohou s iluminacemi pozdně středověkých výpravných kodexů a mnoha desítkami černobílých reprodukcí. Čtenáři nechť recenzentovi, který má také „jisté“ zkušenosti s vydáváním odborného cestopisného díla u jiného nakladatelství, odpustí, že začíná od formy. Ta je však opravdu vydařená. Grafická úprava a jazykové redakce ...

‣Více

David PAPAJÍK: Švábenicové

Velcí kolonizátoři a jejich následovníci
Tomáš Somer

Od roku 2002 vychází v Nakladatelství Lidové noviny ediční řada Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska. Zatím poslední, osmý svazek této edice mapuje historii rodu (respektive rodů) ze Švábenic. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil olomoucký historik David Papajík, který není na poli rodových monografií žádným nováčkem.

...

NLN, Praha 2009, 552 s., 399 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz