Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na bitevním poli

Aktuální číslo

Jan ČEP – Vladimír PEŠKA: Milý Vladimíre... Milý Maestro...

Jan ČEP – Vladimír PEŠKA: Milý Vladimíre... Milý Maestro...

Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951–1966)
Doubravka Olšáková

Zatímco životní pouť Jana Čepa je relativně dobře zmapována, životní osudy Vladimíra Pešky jsou známy jen velmi úzkému okruhu badatelů či jeho bývalých spolupracovníků. Vladimír Peška byl v roce 1948 na rozdíl od Jana Čepa teprve na počátku své intelektuální dráhy, přesto se však již zapsal do českých dějin, když v únoru 1948 vedl společně s Karlem Sichrovským studentskou delegaci na Hrad za prezidentem Benešem. Oba museli později uprchnout a oba našli útočiště v Mnichově, kde se zapojili do přípravných prací v Rádiu Svobodná Evropa. V té době se Vladimír Peška, nejtalentovanější student seminářů Václava Černého, jak na něj sám Černý vzpomíná, seznamuje s mužem, jehož později ve své korespondenci tituluje uvážlivě milý Mae­stro. Jejich vzájemná korespondence, kterou připravil k vydání Jan Zatloukal, pokrývá padesátá a šedesátá léta, přičemž její těžiště leží v padesátých letech, kdy se Vladimír Peška usadil v Paříži, zatímco Jan Čep, snící o Francii, je z existenčních důvodů nucen setrvat v Mnichově, kde mu obživu zaručuje stálý příjem z redakce Svobodné Evropy.

...

CDK, k vydání připravil Jan Zatloukal, Brno 209, 188 s., 249 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz