Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Londýnské 20. století

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Josef DOLEJŠÍ — Leonid KŘÍŽEK: Husité

Vrchol válečného umění v Čechách 1419—1434
Petr ČORNEJ

Graficky pozoruhodnou a stovkami barevných fotografií vybavenou publikaci, žánrově kolísající mezi populárně koncipovanou historií husitské revoluce, odborným pojednáním o pozdně středověkém vojenství a náběhem k encyklopedii, hodlali autoři připomenout 590. výročí počátku revolučních událostí a zároveň se kriticky vymezit vůči pokleslé publicistice, která by husitskou epochu nejraději vymazala z českých dějin. Záměr sám o sobě je jistě chvályhodný, jeho realizace ale vzbuzuje přinejmenším rozpaky. Bylo by pošetilé klást na knihu ...

‣Více

Petr SZCZEPANIK: Konzervy se slovy

Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let
Josef HARNA

Již samotný titul rozsáhlé Szczepanikovy práce napovídá, že autor nabízí netradiční pohled na jednu z přelomových etap vývoje české filmové tvorby. Narozdíl od přístupů dosud převládajících v české literatuře a chápajících zpravidla film jako jedno z odvětví umělecké tvorby, vidí v něm Szczepanik moderní hybridní médium, které je také třeba zkoumat z aspektů překračujících úzce vymezenou kulturní sféru. Období třicátých let 20. století, kdy v českém prostředí probíhal přechod od ...

‣Více

Jiří PROTIVA: Palaše habsburské monarchie

Jaroslav KRÁTKÝ

Titul knihy Palaše habsburské monarchie, doplněný vyobrazením na obalu, napovídá, že kniha se zabývá jakýmsi druhem chladné zbraně zvaným palaš. Slovo palaš se také vyskytuje snad na každé stránce knihy. Bohatý obrazový materiál možná zaujme i tu část veřejnosti, pro kterou autor opomněl vyložit pro něj samozřejmý termín. Snad mi nebude mít za zlé, když to nyní učiním za něj: Palaš je dlouhá poboční chladná zbraň. Je to zbraň s ...

‣Více

Stanislava VODIČKOVÁ: Uzavírám vás do svého srdce

Životopis Josefa kardinála Berana
Tomáš VEBER

Biografie Josefa kardinála Berana z pera historičky Stanislavy Vodičkové představuje ojedinělý pokus o syntézu veškerého dosavadního bádání, které se jakkoli dotklo této pro československé dějiny tak významné osobnosti. Na čtyřech stovkách stran je velmi hutně zachycen arcibiskupův život a referováno je také o jeho díle, především v oblasti pastorální teologie, a to s nárokem na co možná úplné, vyčerpávající zpracování. Jak by také ne. Nestává se každý den, aby se ...

‣Více

Karel ČERNÝ — Jiří M. HAVLÍK: Jezuité a mor

Pavel BĚLINA

Stručný a výstižný název je velmi často nenaplněným snem autora, odpovědného redaktora i nakladatele, často však může vyvolávat — zejména v našich zeměpisných šířkách — zvláštní reminiscence. Kolik čtenářů z řad dříve narozených si nevybaví smutně proslulé, bohužel však úderné havlíčkovské spojení „plesnivina, moli, jezoviti“? Na druhé straně je například stále dosti opomíjen jezuitský misionář, učenec a v neposlední řadě básník P. Bedřich Bridel SJ a jen málokdo o něm ví, že ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz