Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Londýnské 20. století

Aktuální číslo

Josef DOLEJŠÍ — Leonid KŘÍŽEK: Husité

Josef DOLEJŠÍ — Leonid KŘÍŽEK: Husité

Vrchol válečného umění v Čechách 1419—1434
Petr ČORNEJ

Graficky pozoruhodnou a stovkami barevných fotografií vybavenou publikaci, žánrově kolísající mezi populárně koncipovanou historií husitské revoluce, odborným pojednáním o pozdně středověkém vojenství a náběhem k encyklopedii, hodlali autoři připomenout 590. výročí počátku revolučních událostí a zároveň se kriticky vymezit vůči pokleslé publicistice, která by husitskou epochu nejraději vymazala z českých dějin. Záměr sám o sobě je jistě chvályhodný, jeho realizace ale vzbuzuje přinejmenším rozpaky. Bylo by pošetilé klást na knihu, jež není dílem profesionálních historiků, přísná vědecká měřítka, leč požadavek věcné správnosti musí respektovat i texty určené širokému publiku, zvláště neskrývají-li jejich tvůrci vysoké ambice.

...

Elka Press, Praha 2009, 361 s., 990 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz