Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Londýnské 20. století

Aktuální číslo

Francouzská revoluce byla pro šlechtu zkouška

Francouzská revoluce byla pro šlechtu zkouška

Rozhovor s Michelem Figeakem o šlechtě starého režimu, o vlivu marxismu na francouzskou historiografii a o „zámeckém turismu“
Ivo CERMAN

Na začátku vaší knihy Podzim šlechty stojí citát z klasické práce Šlechta v 18. století. Od feudalismu k osvícenství Guy Chaussinand-Nogareta: V roce 1789 už šlechta není druhým řádem raně novověké Francie a nechce již být uzavřena v rigidní a uzavřené definici. Touží se stát základní třídou království, velkým shromaždištěm talentů, akademií zásluh (…) Hluboce změněna ve své podstatě, s omlazenou krví, povzbuzena pronikáním kapitalismu, otevřena pojmem zásluh, se šlechta stala privilegovaným nástrojem revolucí elit. Dílo Konstituanty bude, do velké míry, jejím dílem. Citát ukazuje velmi pozitivní obraz šlechty. Odpovídá tento obraz také vašemu výzkumu?

Je jisté, že Guy Chaussinand-Nogaret znamenal zásadní zlom ve výzkumu francouzské šlechty. Až do poloviny sedmdesátých let 20. století, kdy jeho kniha vyšla, převažoval ve Francii negativní obraz šlechty. Bylo to v návaznosti na marxistické historiky, jako byl například Albert Soboul, kteří ukazovali šlechtu jednoznačně v negativním světle, jako sociální kategorii, která lpěla na svých privilegiích, na feudalismu, a to bylo třeba změnit. Guy Chaussinand-Nogaret byl prvním, kdo pod vlivem četby anglosaských historiků, Cobbana, Taylora a dalších, znovu uchopil téma a využil hodně spisů z 18. století, zvláště memoáry. Jeho kniha znamenala skutečnou inovaci, která sledovala podobnou cestu jako interpretace Françoise Fureta. Patří do revizionistického proudu. Z toho důvodu jsem se rozhodl začít Podzim šlechty tímto citátem.

...

Michel FIGEAC (nar. 1959) je francouzský historik raného novověku a jihozápadní Francie. Od roku 1996 vyučuje na na Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. V sérii prací publikovaných od devadesátých let představil novou interpretaci francouzské šlechty, která navázala na revizionistická díla ze sedmdesátých let. Nejznámější knihou je Podzim šlechty (L’Automne des gentilhommes, 2004), v níž kombinuje mikrohistorii šlechty v jihozápadní Francii s celkovým obrazem šlechty francouzské. Z jeho prací k tématu zámků je nejznámější Zámky a každodenní život šlechty (Chateaux et vie quotidienne de la noblesse, 2006).

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz