Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ženy spisovatelky

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

„Noční jestřáb“ létá jen sám

Příběh hrdiny s příchutí hořkosti
Zdenko Maršálek

„I should kiss You all the time...“, čte herec se záměrně špatnou anglickou výslovností ve strhujícím příběhu lásky a války (Love and War: The Night Repear), který vynikajícím způsobem zachytil jeden díl britského šestidílného seriálu v roce 2006 a jehož překlad uvedla Česká televize 12. a v repríze 14. srpna pod titulem Noční jestřáb. Hlas má evokovat nedokonalou angličtinu československého pilota, jenž v roce 1941 psal toto vyznání v dopise ...

‣Více

Krátce...

  • V článku Miloše Solaře Místo archivu restaurace v DaS 7/2009 se objevila mylná informace ohledně zpřístupnění pražského Valdštejnského paláce. Tato památka, respektive její historické prostory, nejsou pro veřejnost otevřeny pouze ve vybrané státní svátky, ale jak nás upozornil tiskový tajemník Kanceláře Senátu Petr Kostka, palác je možné navštívit každou sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Pro skupiny lze navíc zajistit komentované prohlídky i během týdne. Návštěvníci Senátu ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • V příloze Lidových novin Orientace (15. srpna 2009) byl publikován rozsáhlý článek Kazimíra Turka věnovaný literárně a výtvarněkritickým publikacím autorů z okruhu dnes již zaniklé Kritické přílohy Revolver Revue. Autor svůj text nepojímá jako recenzi těchto knih, ale spíše jako zamyšlení nad „jedinečným pokusem o nezávislé kritické periodikum“. Připomíná původní záměr vyhnout se "partičkování", které je v českém literárním (kulturním) provozu tak běžné, a psát kritiky bez ohledu na osoby ...

‣Více

Přípravný kurz z historie k přijímacím zkouškám

Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK pořádá ve školním roce 2009/2010 nový ročník přípravného kurzu z historie k přijímacím zkouškám na vysokých školách. Kurz je určen studentům 3. a 4. ročníků středních škol se zájmem o studium oborů historie, právo, politologie, dějiny umění, mezinárodní vztahy, archivnictví apod. na filozofických, pedagogických, právnických, humanitní aj. fakultách.

Bližší informace na adrese: http://www.ff.cuni.cz/FF-7733.html

‣Více

Vzpomínky na holokaust

Tři filmové pohledy na jediný fenomén
Jan DĚKANOVSKÝ

Otázky, „co ví současná generace o podobě holokaustu a proč se tento pojem stává s přibývajícím časem pro tolik lidí něčím tak vzdáleným a abstraktním a jak tuto zkušenost předávat mladým lidem a jak ji pravdivě zobrazovat ve filmu,“ vznášeli organizátoři putovní filmové přehlídky s názvem Vzpomínky a zapomínání po promítání na besedách s diváky. Přehlídka se skládala z trojice filmů, které reflektovaly zkušenost druhé světové války. Součástí projekcí v ...

‣Více

Síla a svaly západního světa

Publikace o otroctví v raném novověku
Jan KLÍMA

Zkušená historička Markéta Křížová shrnula ve své práci globální a trvalý problém otroctví s vědomím, že se silně dotýká také nás. Česká společnost se sice nepodílela na kolonialismu, ale jako součást Evropy žila z výsledků konfl iktní diskrepance mezi ekonomickou expanzí Evropanů a zotročením obrovských mas obyvatel jiných kontinentů. Dnes se musí naše společnost vyrovnávat s důsledky konfliktních procesů, i když je prosazovali a prováděli jiní Evropané. Českou neangažovanost v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz