Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Keltové v Čechách

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Keltové v Čechách

ďas doporučuje k tématu Keltové v Čechách

  • Jiří Waldhauser, Encyklopedie Keltů v Čechách, Libri, Praha 2006, 592 s., 950 Kč

Unikátní encyklopedie, která zachycuje nejen na 3000 lokalit spojených s přítomností Keltů na našem území (hroby, pohřebiště, oppida, vesnice, jednotlivé nálezy keramiky, zbraní, šperků a podobně), ale pojednává i o dějinách Keltů v Čechách, jejich životě včetně zaměstnání a náboženství. Text provází na 1000 ilustrací, fotografií včetně leteckých snímků, kresby, plánky, nákresy nálezových situací, starší dokumenty atd. Kniha je určena především zájemcům o Kelty, protože amatérští nadšenci mohou jen těžko čerpat informace z archivů, databází nebo depozitářů.

  • Barry Cunliffe, Keltové. Průvodce pro každého, přeložil Stanislav Pavlíček, Dokořán, Praha 2009, 216 s., 250 Kč

Keltové nás nepřestávají fascinovat. Řekové a Římané v nich viděli barbarské vetřelce ze severu. V 19. století byli Keltové považováni za předky Bretonců, obyvatel Cornwallu, Velšanů, Skotů a Irů, a dodávali tak těmto atlantickým národům identitu s hlubšími kořeny, než jakou měli Angličané a Francouzi. V nedávné době se pak Keltové stali jedním z ideálů, jichž se dovoláváme, chceme-li posílit panevropské cítění. Barry Cunliffe se zabývá otázkami typu "Kdo byli Keltové?" a analyzuje archeologické, umělecké a lingvistické doklady, aby na tyto otázky nalezl odpověď.

  • Peter Berresford Ellis, Keltové. První tisíciletí keltských dějin, 1000 př. Kr.—51 po Kr., přeložil Richard Podaný, Brána, Praha 1996, 240 s., 187 Kč

Ve své době ovládli Keltové starověkou Evropu ze západu na východ od Irska po Čechy, Moravu, Slovensko a Turecko a ze severu na jih od Belgie po Španělsko a Itálii. Stihli přitom vytvořit svébytnou a fascinující kulturu, opírající se o tajemnou filosofii a mýty. Kupodivu však nikoho nenapadlo napsat jejich obecné dějiny. Tuto mezeru vyplnil teprve P. B. Ellis touto knihou. Zahrnuje první tisíciletí keltských dějin od doby, kdy se objevily první kmeny, až po počátek křesťanské éry, kdy byli Keltové rozdrceni Římany.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz