Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Daniel VOJTĚCH: Vášeň a ideál

Na křižovatkách moderny
Lucie KOSTRBOVÁ

Monografie literárního historika Daniela Vojtěcha se zaměřuje především na proměny kritiky v prvním desetiletí 20. století, teoretickým i interpretačním uchopením tématu však představuje stěžejní práci k dějinám literární kritiky a českého raného modernismu. Práce obsahuje řadu momentů, které by stály za hlubší úvahu a které zde můžeme pouze uvést: vymezení dějin kritiky ve vztahu k dějinám idejí a dějinám literatury v první teoretické kapitole (autor se vyrovnává s pojetími R ...

‣Více

Stefan BOLLMANN: Ženy, které čtou, jsou nebezpečné

Čtoucí ženy v malířství a fotografii
Milena LENDEROVÁ

Evropská kultura byla vždy výrazně spojená s psaným projevem, s písmem; nic na tom nemění skutečnost, že se problematika četby jako takové, jejího výběru a její subjektivní re.exe dostala do zorného pole historiků poměrně nedávno.

Četba se lišila podle věku i pohlaví. V případě žen byl rozmach zájmové četby často limitován přesvědčením, panujícím i v relativně zámožných rodinách, že je mařením času, rozptýlením, jemuž rodiče dívky či manželé ženy ...

‣Více

Peter KOVÁČ: Kristova trnová koruna

Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka
Jan KLÍPA

Kniha historika umění a redaktora Práva Petera Kováče Kristova trnová koruna. Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka je druhou částí pětidílné mozaiky s romantickým názvem Stavitelé katedrál, v níž se autor hodlá zabývat rozličnými fenomény západoevropského umění a kultury vrcholné gotiky. Po úvodním svazku věnovaném katedrále v Chartres se jeho zájem soustředí na klíčovou stavbu (z hlediska kultu, královské reprezentace i architektury) éry Ludvíka IX. — monumentální kamenný relikviář Kristovy ...

‣Více

Markéta KŘÍŽOVÁ: Haiti

Jan KLÍMA

Edice Nakladatelství Libri Stručná historie států se už rozkošatěla do rozměrů v Česku nevídaných. Její nesmírnou výhodou pro zájemce o historii — a zároveň podnikatelskou Achillovou patou, nebo, chcete-li, neuvěřitelnou editorskou statečností — je nabídka poznání vývoje všech zemí světa včetně těch, "o nichž jsme nikdy dříve neslýchali aniž jaké zprávy měli".

Tragické dějiny malého karibského národa jsme dosud vnímali fragmentárním "televizním způsobem" — jako jedinou slavnou epizodu osvobození na počátku 19. století ...

‣Více

Jan LUKAVEC: Fanatik, prorok, či klaun?

G. K. Chesterton a jeho interpreti
Tomáš VEBER

Pomineme-li knihu Timothea Vavřince Vodičky Chesterton čili Filosofie zdravého rozumu, jež vyšla v Praze již roku 1939, je Lukavcova kniha o recepci a interpretaci anglického spisovatele v evropských literaturách i v českém kontextu po téměř sedmdesáti letech teprve druhou česky psanou monografií. A to i přes to, že je v Česku zřejmě mnohem více znám a čten, než v samotné Anglii.

Při četbě pečlivě traktovaného spisu poznáváme nejprve v obrysech ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz