Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

Jan LUKAVEC: Fanatik, prorok, či klaun?

Jan LUKAVEC: Fanatik, prorok, či klaun?

G. K. Chesterton a jeho interpreti
Tomáš VEBER

Pomineme-li knihu Timothea Vavřince Vodičky Chesterton čili Filosofie zdravého rozumu, jež vyšla v Praze již roku 1939, je Lukavcova kniha o recepci a interpretaci anglického spisovatele v evropských literaturách i v českém kontextu po téměř sedmdesáti letech teprve druhou česky psanou monografií. A to i přes to, že je v Česku zřejmě mnohem více znám a čten, než v samotné Anglii.

Při četbě pečlivě traktovaného spisu poznáváme nejprve v obrysech celé Chestertonovo dílo, poté anglickou, francouzskou, polskou, německou a ruskou recepci, následně některé charakteristické antipody z jeho díla — zde je na zvážení čtenáře, zda mu autor neměl o oněch protikladech říci něco bližšího již v první kapitole.

...

CDK, Brno 2008, 260 s., 249 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz