Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

Obrazy z dálek

Obrazy z dálek

Fotografie, Orient a české země v polovině 19. století
Libor Jůn

Zdánlivě nesouvisející termíny z podtitulu tohoto článku mají spolu kupodivu mnoho společného.

Fotografii a Orient spoju­je skutečnost, že zachyce­ní blízkovýchodního světa je velmi důležitým tématem v dě­jinách celé fotografické disciplí­ny a podíl českých zemí na tomto jevu spočívá v možnosti jeho stu­dia v bohatých domácích archiv­ních a muzejních sbírkách. Dnes již „předminulé“ 19. století věnovalo světu jeden z nejpodivu­hodnějších objevů v dějinách lid­stva – fotografii. Ta nejen rozšířila možnosti obrazového vjemu okolí, ale posléze výrazně změnila chápá­ní tohoto okolí. Již při představe­ní nového objevu – v lednu 1839 ve francouzské akademii věd, fy­zik Francois Arago s nadšením ho­vořil o možném využití fotografie (tehdy daguerrotypie) ve vědecké práci. Přímo zmínil převratné mož­nosti tohoto vynálezu při přepiso­vání staroegyptských hieroglyfů. Nezůstalo však jen u toho a foto­grafie se velmi rychle stala médiem pro obecné, a nikoliv pouze vě­decké zobrazení skutečnosti, a to i v případě zachycení tehdejšího Orientu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz