Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: "Neznámá" druhá republika

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Aristokrat sportovec

Příběh Klementa Kerssenbrocka
Dana TUZAROVÁ — Petr KUBOŇ

V lednovém čísle DaS otiskl historik Zdeněk Hazdra zajímavý článek o Deklaraci české šlechty, kterou přední aristokratické rody v Československu vyjádřily v září 1938 svůj loajální postoj k republice a prezidentu Benešovi. Mezi jmény, které se objevily pod Deklarací, bylo i jméno Clemense Augusta Prokopa Korf Schmissing-Kerssenbrocka. Osudy aristokratických rodů v Československu byly po válce, a zejména po roce 1948, všelijaké. Mnozí odešli do emigrace, někteří zůstali doma. A tak ...

‣Více

Otazníky kolem smrti slavného astronoma

Má být Tycho Brahe opět vyzdvižen z hrobu?
Zdeněk Hojda

Žádost týmu dánských vědců o novou exhumaci ostatků astronoma Tychona Brahe, uložených v pražském Týně, rozvířila v druhé půli letošního ledna poměrně rozsáhlou debatu v dánském tisku a okrajově zalehla i k nám.

Tycho Brahe

Vyobrazení Tychona Brahe na rytině Jacoba de Gheyna (1586)

Příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Dánsku Tyge (v latinizované podobě Tycho) Ottesen Brahe se začal zajímat o astronomii už za svých studií v Německu ...

‣Více

Alsasko a Sudety dvojíma očima

Alena Wagnerová ve stopách Jiřího Weila
Doubravka OLŠÁKOVÁ

Francouzský překlad dvou krátkých povídek čerpajících námět z alsaského prostředí sice vybízí k tomu být zařazen spíše mezi bohemistickou literaturu či překladovou beletrii, jeho vztah k českému prostředí je však mnohem užší, nežli by se mohlo na první pohled zdát. Oba autoři — Jiří Weil i Alena Wagnerová — totiž pohlížejí na Alsasko prizmatem Sudet. Jiří Weil při své cestě do tohoto regionu v roce 1938, Alena Wagnerová o téměř sedmdesát let ...

‣Více

Atraktivní expozice s matoucím názvem

Výstava 1000 let zlata Inků
Sylvie KVĚTINOVÁ

Zlato coby symbol bohatství a potažmo i moci láká tisíce návštěvníků do Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě na výstavu Prokletí zlata — 1000 let zlata Inků. Název zastřešující atraktivní exponáty je neméně atraktivní, avšak ne zcela přesný: vystaveno totiž není jen zlato. Na osmdesát zlatých nádob, šperků, ozdob a nástrojů doplňuje několik keramických artefaktů zařazených pro srovnání se zlatými pendanty, i když by si bylo možno představit názornější volbu takových doplňků ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz