Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: "Neznámá" druhá republika

Aktuální číslo

Páteř zlomené země

Páteř zlomené země

Krátký život česko-slovenské dálnice
Petr Hofman

„Budou pýchou nás všech, až budou postaveny, ale stanou se i tepnami, jež rozvedou krev obchodu a turistiky velmi rychle do mnohých částí země, dnes jen velmi obtížně dostupných.“

Podobné řádky se začaly od ledna 1939 objevovat na stránkách českého tisku. Velkorysou prognózou odkazující do nedaleké budoucnosti získávala veřejnost bližší informace o moderním projektu silniční magistrály, spojující západ a východ česko-slovenského státu. Nešlo o zcela novou myšlenku. První konkrétní návrhy dálkové silnice se objevily v odborných kruzích už v roce 1935 a o dva roky později byl z podnětu Jana Antonína Bati zpracován projekt silnice, jež by protínala území republiky z Chebu až do Velkého Bočkova na Podkarpatské Rusi. Na rozdíl od starších představ se k Baťově koncepci stavěla oficiální místa s pochopením. K souhlasnému stanovisku ministerstva veřejných prací se připojil rovněž rezort obrany: V operačních plánech mohla mít podobná velkokapacitní komunikace cenu zlata.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz