Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

Katka VOLNÁ — Jakub JAREŠ — Matěj SPURNÝ — Klára PINEROVÁ: Prověřená fakulta

Katka VOLNÁ — Jakub JAREŠ — Matěj SPURNÝ — Klára PINEROVÁ: Prověřená fakulta

KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969—1989
Vítězslav SOMMER

Na začátku ledna roku 2008 se celodenním seminářem na FF UK představil projekt zabývající se výzkumem působení KSČ na půdě této instituce v letech 1969—1989. Skupina studentů a doktorandů si vytkla za cíl zmapovat mechanismy fungování komunistické strany ve specifickém prostředí konkrétní akademické instituce. Projektu se od samého začátku dostalo značné pozornosti. Otevřel dosud málo zpracovávané téma, mající navíc nádech určité pikantnosti — nejeden český historik zná důvěrně fakultu, jejímž vývojem se výzkum zabývá. Zároveň se jeho účastníkům dostalo nálepky diktaturou nezatížených badatelů, snažících se pátrat v ožehavých otázkách nedávné minulosti. Je to především toto banální transformačních klišé o komunismem nezkaženém mládí, které dalo projektu nádech senzace na mediálně vděčném poli "vyrovnávání se s minulostí". Je třeba ovšem poznamenat, že nedošlo na publikování skandálních odhalení a autoritativních soudů o minulosti fakulty a jejího osazenstva. Účastníci projektu se namísto ukvapeného kádrování pustili do postupného shromažďování základních dat z dostupných archivních materiálů s výhledem na budoucí formulaci mnohem sofistikovanějších závěrů.

...

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009, 310 s., 260 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz