Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

„Člověk Durych zbloudil...“

„Člověk Durych zbloudil...“

Časopisecké polemiky o katolické literatuře z let 1945—1948
Jana Davidová-Glogarová

Po květnovém osvobození v roce 1945 se otevřela otázka, jakým směrem se bude česká kultura nadále ubírat. Z válečných let vyšla s posílenou autoritou, zvýšila se její prestiž a stala se politickou záležitostí.

V obnovené republice se v kultuře výrazně prosadil příklon k Sovětskému svazu a objevily se snahy o propojení demokratických zásad se socialistickými principy. Československá republika se měla stát mostem mezi Východem a Západem ve smyslu politickém i kulturním. V rámci hledání nové kulturní orientace probíhaly diskuse o pojetí a funkci umění, či o postavení a poslání umělce v novém společenském uspořádání. Polemiky o katolické literatuře, jež se objevovaly zejména v dobovém tisku, můžeme zařadit právě do proudu těchto diskusí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz