Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

„Kádrovník nikdy nemůže být se svou prací hotov“

„Kádrovník nikdy nemůže být se svou prací hotov“

Kádrování a komunistické vládnutí
Jaroslav Cuhra

Každému jsou ta slova jasná. Rozhořčení poslanci si nadávají do kádrováků a upozorňují, že se od nikoho kádrovat nenechají. Kontext je zřejmý: mé jednání, mou minulost vám nepřísluší hodnotit. Je to zavrženíhodná a s komunistickými manýry spojená praktika.

Postřehneme to i v běžném historickém rozhovoru. Kádrovák není neutrální postava, v kontextu je většinou „nebezpečný“ (byť se to třeba nevysloví), je-li to jinak, musí se doplnit „dobrý“, jiný než ostatní. A přece, co vlastně o kádrování/kádrové práci víme? Z naznačeného je zřejmé, že je to něco s komunistickým režimem bytostně spojené, úzce propojené s jeho „totalitním“ charakterem, který je pro nás dnes předmětem vážného zkoumání. Kde se tedy zrodilo, co to vlastně bylo a proč se o tom tak málo mluví?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz