Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

Chandak SENGOOPTA: Otto Weininger

Chandak SENGOOPTA: Otto Weininger

Sexualita a věda v císařské Vídni
Jan Lukavec

Dne 11. října 1903 přinesly brněnské Lidové noviny pod titulkem „Oběť duševního přepracování“ tuto zprávu: „Před několika měsíci vyšla ve Vídni kniha, která vzbudila velkou pozornost: Pohlaví a charakter od dra. Otty Weiningera. Bylo to dílo, které ostře se obracelo proti ženě a dalo podnět k četným diskusím, přitom myšlenkově bohaté a originální. Talentovaný autor knihy, sotva čtyřiadvacetiletý, zastřelil se předevčírem ve Vídni. Přepracování neúnavným studiem vehnalo mladého spisovatele v náruč smrti.“ Právě Weiningerovi a jeho ve své době bestsellerové knize, v níž autor prohlašoval, že ženy a Židé jsou pouze sexuál ní bytosti, kteří postrádají individualitu, věnoval svoji studii Otto Weininger: sexualita a věda v císařské Vídni britský historik zaměřující se na biomedicínské koncepty genderu, šílenství a normality Chandak Sengoopta. Autor nezastírá Weiningerovu "politickou nekorektnost", ale navrhuje dívat se na jeho knihu jako na jakousi směs vědy, bigotnosti, filosofi e, osobní úzkosti a kulturní politiky na pozadí estetického, erotického a intelektuálního světa Vídně z přelomu století, světa psychoanalýzy, valčíku a Schnitzlerových románů.

...

Přeložil Daniel Micka, Academia, Praha 2009, 324 s., 355 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz