Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když se řekne kádrování

Aktuální číslo

„Kádrový posudek si píše každý sám“ Kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948—1989.

„Kádrový posudek si píše každý sám“ Kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948—1989.

__Ústav pro soudobé dějiny AV ČR zpracovává projekt o fenoménech tzv. kádrové práce, prověrek a čistek v Československu v letech 1948—1989, které se dotýkaly drtivé většiny obyvatelstva a přes svou významnost nejsou zatím relevantně popsány. Součástí projektu je zpracování osobních dokumentů — kádrových materiálů, posudků — od co nejširší škály lidí. Pokud jste ochotni takové materiály poskytnout či zapůjčit, případně odkázat na archivní i soukromé sbírky, obraťte se, prosím, na níže uvedený kontakt. Veškeré osobní údaje budou anonymizovány a využity pouze pro potřeby výzkumného projektu.

Kontaktní adresa: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, Praha 1, 118 40, tel. 257 286 362 (sekretariát), e-mail: kadrovani@seznam.cz. Za řešitele projektu Marie Černá a Jaroslav Cuhra.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz