Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Podoby neutrality za 2. světové války

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Krátce...

  • V sobotu 19. září 2009 byla v Kladně otevřena naučná stezka s názvem Industriální cesta Vojtěšskou hutí. Akce byla součástí pátého bienále Industriální stopy, které probíhá v Kladně i v dalších městech republiky. Cílem stezky je seznámit obyvatele Kladna s areálem huti, která později nesla jméno Koněv. Stezka má v současnosti šest zastavení vyznačených informačními panely. Ty upozorňují například na koksovny, vápenné pece či bývalou ředitelskou vilu. Panely jsou umístěny ...

‣Více

Etnické statistiky ve Franci

Negativní důsledky pozitivní diskriminace
Zuzana LOUBETOVÁ

Polemika ohledně znovuzavedení etnických statistik ve Francii je politickým tématem s historickým pozadím. Rozhodnutí zrušit sčítání obyvatel na základě etnického kritéria po druhé světové válce totiž odpovídá republikánským hodnotám rovnosti všech před zákonem — z tohoto pohledu jsou etnické statistiky pro Francouze stejně nepřijatelné jako například restaurace monarchie. Dnes je však absence těchto údajů překážkou v boji proti diskriminaci. Příznivci etnických statistik argumentují příkladem anglosaských zemí, které mají tyto údaje k ...

‣Více

Jak Hitler s Goebbelsem uhořeli v kině

Tarantinův nový film Hanebný pancharti je poněkud netradičním pohledem na dějiny druhé světové války. Kromě promyšlené vizuality a filmové estetiky nabízí i kritiku vojenského uvažování. Navíc si umně pohrává s oblíbeným žánrem alternativních dějin.

Je jen dobře, že skupinka záškodníků, od jejíž přezdívky film svůj název odvozuje, složená z poněkud zupáckého amerického poručíka Aldo Raina a několika sadistických Židů, která působí bez jakékoli kontroly v Němci okupované Francii, není vykreslena ...

‣Více

„Žel všecko má svůj konec...“

Za Janem Kuklíkem
Iveta COUFALOVÁ — Zdenko MARŠÁLEK

Špatné zprávy se šíří s železnou pravidelností nejrychleji ze všech. V první chvíli jsme v samém šoku jen doufali, že to je jen omyl, nevhodně nedočkavá fáma. Ale bohužel. Pana profesora Jana Kuklíka již od 22. srpna 2009 ve třetím patře na FF UK, kde měl jednu ze svých pracoven, nepotkáme. A ani nikde jinde.

...

‣Více

knihovnička

Jaroslav Cuhra

České (československé) školství je téma věčně živé, jak nás třeba nyní přesvědčuje prapodivný propletenec státních maturit/zelené politiky/předčasných voleb (a bůhví čeho ještě). Pro historiky nejnovějších dějin je to ale také téma k bádání, a to navýsost zajímavé. Vždyť drtivá většina současných českých obyvatel je produktem socialistického školství, valná část vysokoškolských pedagogů získávala své vzdělání na socialistických univerzitách a dalo by se pokračovat do řady dalších oblastí. Tak jaké ...

‣Více

50 let DaS 1959—2009

Rozhovor s Janem Urbanem, šéfredaktorem DaS v letech 1990—2001

Ve funkci šéfredaktora Dějin a současnosti jsi strávil celkem jedenáct let, od roku 1990 do roku 2001. Jaká byla tvoje cesta do časopisu?

Někdy na podzim 1990 jsem se dozvěděl, že bude konkurz na místo redaktora DaSu. Tehdejší šéfredaktor Milan Churaň totiž rezignoval a před Vánoci se sešla redakční rada, která měla vybrat redaktora nového. Mě tehdy kamarádi přemluvili, abych na ten konkurz šel, i když mně se moc nechtělo ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz