Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Podoby neutrality za 2. světové války

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • V sobotu 19. září 2009 byla v Kladně otevřena naučná stezka s názvem Industriální cesta Vojtěšskou hutí. Akce byla součástí pátého bienále Industriální stopy, které probíhá v Kladně i v dalších městech republiky. Cílem stezky je seznámit obyvatele Kladna s areálem huti, která později nesla jméno Koněv. Stezka má v současnosti šest zastavení vyznačených informačními panely. Ty upozorňují například na koksovny, vápenné pece či bývalou ředitelskou vilu. Panely jsou umístěny u veřejných komunikací, a jsou tedy volně přístupné. Mapa s jejich zakreslením je součástí CD, které bude k dispozici zdarma v kladenských informačních centrech, Sládečkově vlastivědném muzeu a najít ji můžete také na internetových stránkách sdružení Kladno-Koněv, které vznik stezky iniciovalo. (jde)

  • Začátkem září 2009 byl spuštěn nový web o historii Moderní dějiny, jenž sám sebe charakterizuje jako vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky. Po necelém měsíci fungování se stránky portálu začínají zaplňovat zajímavými materiály, které můžou posloužit jako pomůcka při výuce dějepisu, případně jej ocení studenti či zájemci o historii. Slibně vyhlíží zvláště rubrika Prameny, kam správci webu přidávají mnohdy těžko dostupné obrazové, písemné a zvukové dokumenty. Vedle sebe tak nalezneme například první projev Klementa Gottwalda v parlamentu, dopisy Milady Horákové z vězení či politický program NSDAP z roku 1920. Za vznikem portálu stojí několik ostravských učitelů dějepisu z Občanského sdružení PANT. Více na www.moderni-dejiny.cz. (eb)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz