Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Podoby neutrality za 2. světové války

Aktuální číslo

Doktor Antonín Dignowity

Doktor Antonín Dignowity

Život a odkaz českého radikála v Texasu
Marek Vlha

Válka Severu proti Jihu dramaticky zasáhla do života milionů lidí a jednou provždy změnila chod amerických dějin. Jedním z těch, kdo se pokoušeli ovlivnit její směřování, byl i český přistěhovalec Antonín Dignowity.

Širší veřejnosti jméno Antonína Michala Dignowitého patrně mnoho neřekne. Žádná kniha o dějinách Čechů v USA je však neopomíjí alespoň stručně zmínit. V krajanských dějinách má tento kutnohorský rodák význačné místo jednak jako pionýr české emigrace v 19. století a jednak jako společensky aktivní postava stojící během krvavého zápasu o unii a svobodu na té správné straně. Dignowity byl výjimečnou osobností i v řadě dalších ohledů. Byl revolucionářem, vystudovaným lékařem a prvním Čechem, jehož životopis byl publikován na americké půdě. Tradičně je s ním coby nejzajímavější skutečnost spojováno nasazení pro věc abolicionismu a přátelství se Samem Houstonem. Jak záhy uvidíme, tento obraz je ve skutečnosti nejen velmi zjednodušující, ale dokonce zkreslující. Jakkoliv se Dignowity honosil lékařským titulem, byl spíše než doktorem spekulantem s půdou. Byl nejen odpůrcem otroctví, ale zároveň pseudovědeckým rasistou, který nevěřil v možnost přátelského soužití mezi bělochy a černochy. Byl českým vlastencem, ale přitom jej můžeme v dobových dokumentech nalézt také jako Poláka či Maďara a on sám se dokázal prohlašovat za Němce. I skutečná hloubka jeho osobní známosti s Houstonem zůstává otázkou. Hlavním paradoxem Dignowitého příběhu je však skutečnost, že nejpozoruhodnější etapa jeho života, spojená s natolik velkými postavami amerických dějin, jako byli prezidenti Abraham Lincoln a Andrew Johnson, zůstala zcela zapomenuta.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz