Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Podoby neutrality za 2. světové války

Aktuální číslo

Rytíři demokracie

Rytíři demokracie

Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu
Matěj Spurný

„Je to boj pravdy proti lži, práva proti pošlapávání práva, boj svobody proti zotročení, národní cti proti ponížení národa, boj civilizace proti lůze a barbarství. Je to boj zájmů celku proti zájmům méněcenných lumpů.“

Tato slova si mohli čtenáři časopisu Deutsche Republik přečíst 15. ledna 1933. Onen boj se pochopitelně netýkal ničeho jiného než zápasu demokratických sil se stupňující se nacistickou hrozbou. Zřejmě ani autor, ani ostatní navýsost prozíraví redaktoři tohoto republikánského týdeníku však nemohli tušit, že legálně se v Německu tento zápas již nepovede déle než dva týdny. Zanedlouho měl v jednom z posledních čísel časopisu Deutsche Republik vyjít úvodník s výmluvným nadpisem: Prohra (Die Niederlage).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz