Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hospodářská krize

Aktuální číslo

Jakobín z Moravy

Jakobín z Moravy

Život a smrt Mosese Dobrušky
Daniela Tinková

Dne 5. dubna roku 1794, v době vrcholícího revolučního teroru, skončil jeden z největších politických procesů francouzské revoluce a možná vůbec jeden z nejvýznamnějších politických procesů v evropských dějinách.

Toho dne byl odsouzen k smrti jeden z předních revolučních vůdců, Georges­Jacques Danton, a ještě téhož dne popraven. Ke gilotině jej na náměstí Revoluce – dnes Svornosti – doprovázeli jeho blízcí kolegové jako Robespierrův přítel z dětství novinář Camille Desmoulins či elegantní republikánský šlechtic Hérault de Séchelles. Nikomu z nich nebylo více než pětatřicet let. Byli odsouzeni spolu s ním jako „shovívaví“, kteří požadují skoncování s terorem. Mezi odsouzenci byli však i lidé poměrně vzdálení věci, pro kterou umíral Danton – například „vilný ex-kapucín“ François Chabot, a také Chabotovi švagři – dva bratři z Moravy, brněnští rodáci jménem Dobruškové, kteří si na popraviště nesli své vlastenecké jméno Frey – svobodný...

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz