Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hospodářská krize

Aktuální číslo

Existuje „poučení z příběhu“?

Existuje „poučení z příběhu“?

Velká krize pohledem roku 2008
Ladislav Tajovský

Velká hospodářská krize (Great Depression), standardně datovaná do let 1929–1933, byla ústřední událostí hospodářských dějin 20. století a významným předělem ve vývoji hospodářské politiky.

Ben Bernanke, současný šéf americké centrální banky (FED) ji označil za svatý grál zkoumání moderní makroekonomie a vymezení jejích příčin patří dodnes k definičním znakům ekonomických teorií. Byla mezníkem, který na dlouhou dobu předurčil charakter praktické hospodářské politiky a od nějž se prosadily ekonomické směry považující vládní zásahy do ekonomického života nejen za správné, ale přímo za nutné. Převládlo přesvědčení, že vláda je povinna usměrňovat vývoj ekonomiky, že má schopnost ekonomiku korigovat a že je za její stav přímo odpovědná. Ben Bernanke, ekonom stavící svou odbornou proslulost právě na textech týkajících se Velké krize, není z pozice dnešního muže číslo jedna v americkém bankovním sektoru jediným pojítkem mezi událostmi konce dvacátých let 20. století a současností. Vývoj v posledním roce, respektive v období po roce 2001 nabízí mnoho důvodů k přemýšlení o paralelách mezi událostmi největší krize moderních dějin a tím, čeho jsme na poli světové ekonomiky svědky nyní. Zkusme se tedy detailněji podívat na některé aspekty toho, co se před osmdesáti lety stalo a hledejme v historii poučení pro současnost.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz