Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

Slova na mučidlech

Slova na mučidlech

  • rytíř

Jezdec na koni (lat. eques) míval oproti pěšákovi (lat. pedes) nespočet výhod — byl při válečných taženích rychlejší a v cíli nebyl tak vyčerpaný, měl lepší přehled po krajině a zároveň byl lépe vidět (toto výsadní postavení trochu smazávala větší zranitelnost v dešti střel, takže se zponenáhlu začal i se svým ořem různě obrňovat). Již jen výlučnost plynoucí z toho, že jezdec okolí převyšoval, vedla všude k jakési univerzální jezdecké kastě (lat. ordō equester). Stará čeština pro ozbrojence na koni (lat. mīlitus, mīles) přejala již záhy cizí výraz; z něm. Ritter se stal rytieř, rycieř nebo řitieř. Ovšem pro rytíře poraženého v turnaji (sedání) se nalezl pěkný domácí výraz usědanec. Přitom již samotný středohornoněm. riter nebo rīter vznikl nejspíš prostřednictvím středonizozemského riddere (reddere) „jezdec“ podle franc. tvaru chevalier „rytíř, jezdec“ (od lat. caballarius, odtud je i kavalír a kavalerista), který je odvozen od „koně“ (fr. cheval z lat. caballus). Později se od společného slovesa reiten (sthn. rītan) „jet, jezdit (na koni), rejdovat“ utváří také Reitar „jízdní voják, rejtar“. Rytíř se v hierarchii umísťuje až za baronem. Rytířův syn byl rytěřevic (lat. militides). — Literární babička Boženy Němcové existenci rytířky před vnuky záměrně zpochybňovala, neboť ani v reálném světě se to jimi nikdy zrovna nehemžilo. Stč. rytieřovna (lat. militissa) byla ponejvíce rytířovou ženou, případně vdovou (u Vančury je rytířka i dcerou), zkrátka šlechtičnou. Jungmann sice ve svém slovníku připouští u rytířky význam „bojovnice“, dokládá ale jen kontext náboženský. Zaručeně nejstarší ženský rytířský „řád sekyry“ (orden del hacha) vznikl v Katalánsku roku 1149 poté, co místní ženy ubránily Tortosu před Maury. Podle legendy rytířky ukrývaly smrtonosné dvoubřité sekery pod šaty.

dasik@nln.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz