Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

Jiří DAVID ze ZDIC:Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska

Jiří DAVID ze ZDIC:Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska

Jitka KOMENDOVÁ

Dílo českého jezuity Jiřího Davida Status modernus Magnae Russiae seu Moscoviae (1690), vycházející nyní v českém překladu, zachycuje poměry na Rusi na samém sklonku 17. století, v počátcích vlády Petra I., a tamní působení misionářů české provincie Tovaryšstva Ježíšova. Jiří David, který pobýval v Moskvě od roku 1686 do roku 1689, kdy byli členové Tovaryšstva nařízením cara Petra I. takřka ze dne na den z Rusi vyhnáni, poněkud nesourodě zaznamenává nejrůznější postřehy od záležitostí zásadních pro diplomatické styky (titulatura panovníků, způsoby jednání u dvora, dvorské úřady) přes informace o církevních záležitostech až po nejrozmanitější detaily každodenního života. K Davidově zprávě o Rusi je editory přiřazen rovněž výběr z dobových pramenů vztahujících se k osobnosti tohoto českého jezuity a stručná chronologie jeho života.

...

Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2008, 144 s., 130 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz