Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

ďasův knižní kapsář

ďasův knižní kapsář

  • Sir Richard Francis Burton, britský voják, cestovatel, lingvista, dobrodruh, špion a překladatel se stal námětem již dlouhé řady životopisných studií, románů či filmů. Jeho životem se mimo jiné inspirovali i tvůrci filmového Indiana Jonese. Burton se objevuje také jako hlavní postava prvního dílu proslulé sci-fi série Riverworld (Svět Řeky) Philipa José Farmera, kde se na neznámé planetě narodí všichni lidé, kteří na Zemi zemřeli do roku 1984. I zde Burton prožívá mnohá cestovatelská dobrodružství. Naposledy si Burtona jako hlavního hrdinu svého románu vybral spisovatel bulharského původu žijící v Kapském Městě a píšící německy Ilija Trojanow. Román Sběratel světů (přeložila Renáta Tomanová, Host, Brno 2008) není, jak by se mohlo na první pohled zdát, Burtonovým životopisem. Naopak, o Burtonově životě se čtenář dozvídá průběžně, formou odkazů, vzpomínek, a především na základě svědectví lidí, kteří jej na jeho výpravách doprovázeli. Knihu tvoří tři části, které korespondují se třemi Burtonovými životními etapami. První se odehrává v Britské Indii, kam byl Burton vyslán jako poručík britské armády a kde se poprvé důkladně seznámil s místní kulturou, náboženstvím a jazykem. Ve druhé části sledujeme Burtonovu pouť do Mekky a Mediny, kam se vypravil v přestrojení za lékaře šejcha Abdulláha. Třetí díl románu pak popisuje Burtonovu výpravu do východní Afriky k pramenům Nilu. Za svůj román autor získal v roce 2006 Cenu Lipského knižního veletrhu. (eb)

  • Systematický výzkum proměn vysokoškolského vzdělávání po roce 1945 završil olomoucký historik Pavel Urbášek monografií Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008). Nejde o komplexní dějiny vysokých škol, cílem práce je popsat utváření a podobu terciálního vzdělávání v kontextu politických představ o jeho smyslu. Pavel Urbášek tento úkol zvládl s přesvědčivou erudicí, na základě vesměs dosud nepublikovaných dokumentů a je třeba ocenit, že i s rozsáhlou znalostí relevantní sociologické literatury. Chcete-li vědět, v jakých mantinelech a podmínkách se generovala značná část dnešní vysokoškolsky vzdělané elity, stojí Urbáškova práce za pečlivé přečtení. (caj)

  • Radislav Krstić, Dragan Obrenović, Zoran Vuković, Goran Jelišić, Slobodan Milošević... Asi nebude těžké doplnit, co mají tito "lidé" společného. V červenci rozšířil jejich řady Radovan Karadžić, tedy pardon, doktor Dabić... — váleční zločinci před haagským tribunálem. A to je i podtitul knihy chorvatské spisovatelky a novinářky Slavenky Drakulićové Ani mouše by neublížili (přeložil Richard Podaný, BB art, Praha 2006), od jejíhož prvního anglického vydání uplynuly již čtyři roky (Viking Penguin 2004) a kterou nešlo neotevřít po zprávě, která 21. července obletěla svět. Nejhledanější válečný zločinec srbsko-bosenského konfliktu Karadžić byl lapen. Nesdělitelné předivo balkánských událostí je v této relativně útlé knížce rozmotáno do neuvěřitelné šíře a seriózní vědecká pojednání pouze zaraženě sekundují. Za dovětek ke knize můžeme považovat Drakulićové esej „Absurdní život doktora Dabiće“ (Respekt 33). (ivc)

  • Nakladatelství Triáda ve spolupráci se Společností pro Revolver Revue vydalo druhý svazek spisů básníka, kritika a překladatele Andreje Stankoviče (1940—2001). Kniha s názvem Co dělat, když Kolja vítězí je výborem z esejistických, kritických a vzpomínkových textů; nechybějí ani rozhovory či publicistika. Časový rozsah zařazených textů je ohraničen rokem 1968 a autorovou smrtí. Editor svazku Michael Špirit rozvrhl knihu do tří částí. Do první jsou zařazeny především kritické texty o filmové tvorbě, ve druhé části jsou soustředěny Stankovičovy články reflektující českou kulturní a mediální scénu. Sem patří „Otevřený dopis Miloši Formanovi“, ale i texty komentující grantová a lektorská řízení. V poslední části je zařazen rozhovor vedený Petruškou Šustrovou, ale i vzpomínky věnované přátelům nebo osobnostem kultury. Už sám titul knihy naznačuje autorův celoživotní nezávislý a vyhraněný kritický postoj, který lze ještě lépe opsat autorovým výrokem, podle něhož je bourání posvátných krav součástí naší každodenní řeznické práce. (jde)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz