Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Zemřela Marie Šechtlová (1928—2008)

Eduard BURGET

Táborské muzeum a galerie Šechtl & Voseček se během několika málo let stalo respektovanou institucí, která se vedle pořádání zajímavých fotografických výstav věnuje rovněž digitalizaci vlastního archivu. Iniciátorkou znovuzrození kdysi slavného fotoateliéru Šechtl & Voseček, jehož historie sahá až do roku 1863, byla Marie Šechtlová, která 5. července 2008 ve věku osmdesáti let náhle zemřela.

Marie Šechtlová (rozená Kokešová) se v roce 1948 provdala za fotografa Josefa Šechtla. Společně vedli rodinný ateliér ...

‣Více

Krátce...

  • Získat dobře utříděný materiál v nejrůznějších podobách umožňuje časopis British Archaeology, který uveřejňuje podstatnou část vždy uzavřených čísel na svých webových stránkách a k tomu zároveň přidává rubriku doporučených internetových stránek s archeologickou tematikou. Množství logicky utříděných, dobře popsaných odkazů na většinou velmi dobře fungující další stránky vás snadno vtáhne do starých dějin britských ostrovů. Virtuální procházky, interaktivní mapy, pravěké komiksy, blogy profesionálů, kteří pracují i mimo kontinent. Sami posuďte ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Poslední loňské číslo Soudobých dějin 4/2007, které však vyšlo až těsně před prázdinami, nabízí velmi zajímavé téma Cestami exilu. O podivném osudu novináře Lva Sychravy, který v roce 1948 odešel do emigrace, ale po sedmi letech se do ko mu nistického Československa opět vrátil, píše Jiří Pernes. Literární historik Michal Přibáň popisuje okolnosti konání málo známého pařížského sjezdu spisovatelů-exulantů, který se konal jen tři měsíce po ofi ciálním druhém ...

‣Více

Beatnik se slovanskou duší

Dva dokumenty o Janu Zábranovi
Pavlína FORMÁNKOVÁ

Vydání dvousvazkového výboru z deníků Jana Zábrany Celý život se v roce 1992 stalo literární událostí. Zápisky básníka, prozaika a překladatele z let 1948—1984 jsou jednou z nejsilnějších výpovědí o pocitech intelektuála, kterému padesátá léta minulého století zásadně a navždy poznamenala život. Bylo mu osmnáct, když v listopadu 1949 jeho matku Jiřinu, funkcionářku národně socialistické strany a bývalou učitelku, zatkla StB. V květnu 1950 byla odsouzena "za velezradu a ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Záhumenek — velký problém sovětského poválečného zemědělství
Ivan SAVICKÝ

... Záhumenky mají v SSSR nejen kolchozníci, ale i pracovníci sovchozů. Plénum ÚV KSSS v pro sinci roku 1958 konstatovalo, že záhumenky hra jí už mizivou úlohu v příjmech pracovníků sov chozů a vyšší produktivnost dobytka v sovchozech proti záhumenkům vytváří všechny předpo klady k tomu, aby sovchozy mohly odkoupit do bytek od svých zaměstnanců a dostatečně je zá sobovat živočišnými produkty za nízké ceny (cena by se rovnala vlastním nákladům ...

‣Více

knihovnička

Martin NODL

„Nevěř snům!“ Takto lakonicky reagoval český král Jan Lucemburský na vyprávění svého syna Karla, když mu podrobně vyprávěl svůj sen, který prožil v severoitalské vsi Terenzo. Anděl v něm kralevice chytil za vlasy a zanesl ho na vyvýšené místo, aby mu ukázal, jak může dopadnout hříšník, jenž propadl smilstvu. Oním smilníkem byl Karlův vzdálený příbuzný, viennský vévoda Guido, jemuž jeden z protivníků uťal pohlavní úd mečem (podle jiných verzí tohoto ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz