Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Získat dobře utříděný materiál v nejrůznějších podobách umožňuje časopis British Archaeology, který uveřejňuje podstatnou část vždy uzavřených čísel na svých webových stránkách a k tomu zároveň přidává rubriku doporučených internetových stránek s archeologickou tematikou. Množství logicky utříděných, dobře popsaných odkazů na většinou velmi dobře fungující další stránky vás snadno vtáhne do starých dějin britských ostrovů. Virtuální procházky, interaktivní mapy, pravěké komiksy, blogy profesionálů, kteří pracují i mimo kontinent. Sami posuďte na http://www.britarch.ac.uk/BA/ba100/ ontheweb.shtml. (lic)

  • Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové obnovuje v roce 2008 vydávání Východočeských listů historických. Sborník bude vycházet v nové úpravě a s pozměněnou obsahovou skladbou. Příspěvky (odborné studie a materiálové stati do 40 stran, recenze v rozmezí 3—5 stran a zprávy) s tematikou z dějin východních Čech, ale i regionálních, národních a středoevropských dějin, případně dějin světových je možné zaslat na adresu redakce (Historický ústav FF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3) do 31. srpna 2008. Sborník je řízen redakční radou s mezinárodní účastí a došlé příspěvky budou posuzovány nezávislými oponenty. (ml)

  • Historika by asi nemělo překvapit, jaké bohatství se skrývá ve studiu příběhů "obyčejných" věcí či lidských osudů. Při sestavování almanachu k mimořádnému stopětadvacátemu výročí gymnázia Na Zatlance se podařilo najít řadu kuriózních historek, jako vystřižených z knihy Jaroslava Žáka Študáci a kantoři. Ve vzpomínkách dlouholetého pedagoga ústavu Josefa Klika je tato historka: „Přišla ke mně, jako k třídnímu, jedna stará babička, která vychovávala svého vnuka a oznámila, že chlapec vystoupí a půjde se učit zahradníkem, neboť má stále špatný prospěch. Slíbil jsem, že druhý den dám hochovi propouštěcí vysvědčení. Za hodinu přišla babička znovu a sdělovala, že hoch ještě asi 14 dní ve škole zůstane. Proč? ptám se. Vědí, povídá, potkala jsem pana profesora Votýpku, co ho učí latinu, a říkala jsem mu, že kluk vystoupí. Von je to moc hodnej pán a poradil mi, aby chlapec ještě asi 14 dní tady zůstal. V latině prej zrovna probírají nepravidelná slovesa, a tak má kluk počkat, až to proberou, aby měl ucelený vzdělání.“ Je to i pobídka pro učitele dějepisu — co si takhle uspořádat školní archivy? Ideální program pro seminář na celý rok! (rub)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz